Ankiety i formularze

WZORY FORMULARZY:

  • 15-06-2018
Wzory formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
Wzory formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
Wzory formularzy informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 
Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych:
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁĄCZA
WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją