WFOŚiGW w Łodzi

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W KURNOSIE DRUGIM:

  • 26-10-2018
Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Kurnosie Drugim
Dnia 10-09-2018r. Gmina Bełchatów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi  w oparciu o środki pochodzące z Programu Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. „Oczyść atmosferę – weź oddech” realizowany w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim na kwotę 24.299,00zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu wyniesie 27.000,00zł.
Opis projektu:
Pomoce dydaktyczne planowane do zakupienia w ramach realizacji Projektu:
Puzzle botaniczne, plansze dydaktyczne- ekologia, model łodygi, model  rośliny jednoliściennej, gra „Poznaj przyrodę”, zestaw do badania stanu powietrza, wielofunkcyjny przyrząd do  pomiarów ekologicznych, gra „Mały ekolog”, makatka Jak zachowywać się w lesie- recykling, gra „Środowisko jak się zachować”, memo „Proste sposoby na ochronę przyrody”, puzzle „Recykling odpadów”, Segregowanie odpadów, stemple zjawiska pogodowe, mały przybornik ekologa, komplet magnesów Parki Narodowe, gry ekologiczne - Eko-domino, Eko- bingo, film DVD „Gdzie znikają śmieci”, zestaw zjawiska pogodowe.
Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 Wycieczka do Muzeum PGE Giganty Mocy w Bełchatowie:
Celem wycieczki jest  zwiedzanie edukacyjnej wystawy, która w przystępny sposób uczy:
- jak powstaje węgiel brunatny, jak się go wydobywa i przetwarza na energię elektryczną,
 -sposobów ochrony środowiska a w szczególności powietrza,
- czym są paliwa kopalne, z czego je się otrzymuje, przyczyn wzrostu  ich zużycia
- wykorzystywać w większym stopniu odnawialne źródła energii, które nie mają  negatywnego wpływu na powietrze.
Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie:
- uczniowie zdobędą wiedzę na temat zastosowania środków zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza podczas spalania węgla brunatnego,
- instalowanie filtrów kominowych formą zapobiegania przedostawania się dwutlenku siarki do powietrza,
- kwaśne deszcze przyczyną licznych chorób układu oddechowego.
Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie:
- warsztaty na temat negatywnych skutków palenia odpadów  w piecach domowych,
- wdrażanie i uzasadnienie konieczności segregowania odpadów,
- wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, choroby układu oddechowego.
Podhale i Tatry- wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego:
-  wycieczka 3-dniowa szlakiem górskim daje szansę na edukację młodych turystów,
- uczenia ich szacunku do przyrody i przygotowanie do samodzielnych wędrówek w przyszłości,
- zwrócenie szczególnej uwagi na rolę lasów iglastych, produkcji życiodajnego tlenu,
- wpływ zanieczyszczonego powietrza na stan lasów jodłowych i świerkowych.
Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
Warsztaty z edukacji przyrodniczo- ekologicznej przygotowane przez firmę EkoRegion:
Tematyką jest: problem spalania śmieci w domach, wprowadzenie pojęć: dym, smog, kwaśne deszcze, niska emisja - zagrożenia dla naszego zdrowia, sposoby dbania o jakość powietrza .
Warsztaty z edukacji przyrodniczo- ekologicznej przygotowane przez firmę „Świat przygód” z Łodzi:
tematyką jest: powietrze wokół nas, źródła jego zanieczyszczeń, przedstawienie mapy zanieczyszczeń powietrza.           
Planowane Konkursy:
Wewnątrzszkolny konkurs ekologiczny dla dzieci i ich rodziców - plakat pt. „Czyste powietrze - zdrowy człowiek”.
Konkurs wewnątrzszkolny List jako apel do mieszkańców pod hasłem „Palisz śmieci? Trujesz dzieci!”.
Gminny Turniej Wiedzy ekologicznej „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”.
Artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne:
Zestaw materiałów plastycznych, papier do wydrukowania ulotek .
Okres realizacji:  od września 2018r.  do czerwca 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją