WFOŚiGW w Łodzi

PROJEKTY EDUKACYJNE - GMINNE PRZEDSZKOLE W DOMIECHOWICACH:

  • 26-10-2018
Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach
Dnia 10-09-2018r. Gmina Bełchatów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi  w oparciu o środki pochodzące z Programu Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. „Bo bez wody nie ma życia, więc szanujmy ją już dzisiaj” realizowany w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach na kwotę 26.158,00zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu wyniesie 29.065,00zł.
Opis projektu:
Pomoce dydaktyczne planowane do zakupienia w ramach realizacji Projektu:
Model obiegu wody w przyrodzie, zestaw do filtrowania wody w przyrodzie, historyjka obrazkowa ,,Oszczędzamy wodę”.
Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
Tajemnice rzeki Pilicy
Celem wycieczki jest zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami roślin i zwierząt zamieszkujących rzekę Pilicę, przedstawienie skarbów wydobytych z rzeki Pilicy, przedstawienie dzieciom rezerwatu przyrody „Niebieskie źródła”, którego główną atrakcją jest niebieska woda wydobywająca się z głębi ziemi, która w zależności od pogody zmienia barwę. Dzieci dzięki tej wycieczce będą miały bezpośredni kontakt z przyrodą, jej pięknem co wzbudzi u nich wrażliwość na dbałość o naturę, a przede wszystkim o zbiorniki wodne.
Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi
Wycieczka ma służyć poszerzeniu wiedzy ekologicznej dzieci. Celem będzie udział dzieci w zajęciach na których dowiedzą się czym jest woda, jakie są jej właściwości, jakie substancje zanieczyszczają wodę oraz jak trzeba o nią dbać. Dzieci będą mogły przy pomocy opiekunów samodzielnie skonstruować filtr wody, a następnie ją oczyścić. Poprzez udział w tej wycieczce dzieci zrozumieją potrzebę dbania o czystość wody.
Ogród Zoologiczny w Łodzi – Akwarium i terrarium
Wycieczka ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci. Jej celem  edukacyjnym będzie ukazanie dzieciom wody jako środowiska życia wielu organizmów- zarówno zwierząt jak i roślin. Dla Przedszkolaków ta wycieczka będzie najbardziej obrazowym przedstawienie ogromnej roli wody dla zwierząt przez poznanie wielozmysłowe. Dzieci będą miały okazję zobaczyć jaka jest różnorodność gatunków roślin i zwierząt w różnych miejscach świata.
Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
,,Ochrona wody” zajęcia prowadzone przez firmę Świat Przygód z Łodzi:
Warsztaty będą dotyczyły przedstawienia dzieciom czym jest woda, obiegu wody w przyrodzie, zwrócą uwagę na deficyty wody na świecie. W ramach warsztatów dzieci będą miały okazję w sposób praktyczny wykonać  różne doświadczenia z wodą. Przedszkolaki dowiedzą się także w jaki sposób należy oszczędzać wodę, dbać o nią oraz jakie zagrożenia niosą za sobą zanieczyszczenia ekosystemów wodnych.
Planowane Konkursy:
,, Z wodą  w tle”
Konkurs fotograficzny polegający na fotografowaniu siebie w okolicy różnych zbiorników wodnych skierowany do przedszkolaków i ich rodziców.
,,Wędrująca kropla wody”
Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu, planszy lub makiety przedstawiający obieg wody w przyrodzie przeznaczony dla dzieci i rodziców.
"Powietrze w mojej okolicy"
Konkurs fotograficzny polegający na upowszechnianiu wiedzy o przyrodzie  i  zmianach  w niej zachodzących, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, zwrócenie uwagi   na   jakość powietrza w naszym otoczeniu, występowanie smogu, promocja młodych talentów.
"Człowiek i środowisko"
Konkurs wiedzy, którego finał będzie przebiegał w formie zabawy opartej na teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Konkurs będzie sprawdzał ogólną wiedzę ekologiczną z naciskiem na zanieczyszczenia powietrza i sposobach zapobiegania im, a także wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi.
Artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne:
Kredki ołówkowe trójkątne, zestaw 144 szt., papier wizytówkowy, toner kolorowy i czarny, kolorowe brystole, folia bąbelkowa.
Okres realizacji:  od stycznia 2019r.  do czerwca 2019r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją