WFOŚiGW w Łodzi

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

  • 09-11-2018
Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Bełchatów”
 
Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 15 posesji, które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
Wartość ogólna projektu:
12 530,70 zł brutto
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
11 277,00 zł brutto
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją