WFOŚiGW w Łodzi

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W ROKU 2018:

  • 09-11-2018

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018 ”
 
Cel projektu:
zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków.
Wartość ogólna projektu:
211 812,95 zł netto
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
90 193,00 zł netto
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją