WFOŚiGW w Łodzi

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH - UMORZENIE POŻYCZKI:

  • 18-12-2018
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 49,07 % pożyczki nr 604/OW/P/2013 tj. kwoty 25.016,90 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy szesnaście złotych 90/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach.”
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją