WFOŚiGW w Łodzi

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

  • 18-12-2018
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 43,44 % pożyczki nr 104/GW/P/2016 tj. kwoty 24.864,16 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 16/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach.”
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją