WFOŚiGW w Łodzi

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W LUDWIKOWIE I NOWYM ŚWIECIE – ETAP III:

  • 18-12-2018
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie – etap III”.
Cel projektu:
Wybudowana kanalizacja sanitarna będzie inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowości Ludwików i Nowy Świat. Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne, co zostanie zapewnione dzięki rozbudowaniu kanalizacji sanitarnej przy zaangażowaniu środków pochodzących z dotacji oraz pożyczki udzielonej na preferencyjnych zasadach przez  WFOŚiGW w Łodzi jako uzupełnienie wkładu własnego oraz ze środków Unii Europejskiej - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wartość ogólna projektu:
1.659.990,33 zł netto

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
74.698,00 zł netto

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki:
174.300,00 zł netto
 

Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją