WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów

  • 17-10-2023
  • Autor: Andrzej Kucharczyk
 
Zadanie pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów”
zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Wybudowana kanalizacja sanitarna  będzie inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne. Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne.
Wartość ogólna projektu:
7 680 540,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki:
169 944,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
113 296,00 zł
 
Opis projektu:
 
Budowana  sieć kanalizacji sanitarnej zostanie  połączona z istniejącym systemem.  Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Miasta Bełchatów na podstawie uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” w Bełchatowie.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy DN 200mm PVC-U dł. ok. 1890 mb.
- wykonanie odgałęzień kanalizacji o średnicy DN 160mm PVC-U.
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN 90 mm PE100-RC dł. ok. 1430 mb.
- wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych DN 1000mm na każdym załamaniu sieci.
- wykonanie studni inspekcyjnych PP DN 600mm dodatkowo na włączeniach odgałęzień.
- wykonanie żelbetowej przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym szt. 2.
- wykonanie przekroczenia drogi krajowej zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją