WFOŚiGW w Łodzi

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

  • 25-01-2019
Dnia 27-12-2018r. Gmina Bełchatów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi  w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką” na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina - uczy i bawi” przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie do kwoty 49 836,00zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu wyniesie 57 336,00zł.
Opis projektu:
Elementy wyposażenia punktu dydaktycznego:
Tablica informacyjna, tablice dydaktyczne, tabliczki do oznaczenia roślin, instalacje dydaktyczne, domki dla owadów, stacja meteorologiczna z wyposażeniem, budki, karmniki/poidełka dla ptaków, ławki, stoły, wiata, pergola, kosze na odpady, żwir, torf, ziemia, kora, geowłóknina, kompostownik, sprzęt ogrodniczy tj. konewki, grabie i szpadle itp., alejki: krawężniki, płyty chodnikowe, obrzeża betonowe, żwir do wysypania alejek.
Nasadzenia:
 Drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona warzyw i ziół, przygotowanie gruntu pod nasadzenia.
Pomoce dydaktyczne:
Lupy, lornetki, klucze/atlasy do oznaczania gatunków roślin/zwierząt, hotele dla owadów – książka, jaki to ptak  CD, gra Memory – 54. Ptaki Polski, stacja pogody elektroniczna z przekaźnikiem, zoologia - zestaw 30 preparatów mikroskopowych, bezkręgowce zestaw 25 preparatów mikroskopowych, plansze edukacyjne (budowa i rodzaje korzeni, kwiatu roślin, budowle i mieszkania zwierząt, drzewa iglaste i liściaste), mikroskop, pakiet wskaźnikowy PH gleby.
Celem naszego przedsięwzięcia jest:
- pobudzenie aktywności uczniów i społeczności lokalnej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości poprzez dbanie o otoczenie i docenienie wartości terenów zielonych,
- budowa ogrodu na wzór ogrodu naturalnego, tak aby umożliwił życie różnorodnym gatunkom roślin i zwierząt zwłaszcza drobnym kręgowcom i olbrzymiej różnorodności owadów, (bez stosowania szkodzących środków chemicznych zwłaszcza dla owadów.)
- stworzenie wszechstronnej i wielofunkcyjnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej dla naszej szkoły oraz miejsca edukacji ekologicznej dla innych szkół  w gminie,
- stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci z przedszkola i uczniów szkoły,
- wyrobienie wśród uczniów nawyku, że są współtwórcami i współgospodarzami ogrodu.
Okres realizacji:  od stycznia 2019r.  do września 2019r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją