WFOŚiGW w Łodzi

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORCZEW:

  • 27-06-2018
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 48,86 % pożyczki nr 439/GW/P/2015 tj. kwoty 5.243,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 00/100 ).
Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew”

Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją