WFOŚiGW w Łodzi

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

  • 30-06-2021
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 50,00 % pożyczki nr 520/GW/P/2016 tj. kwoty 42.924,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady.”
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją