WFOŚiGW w Łodzi

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

  • 27-07-2021
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 40,00 % pożyczki nr 212/GW/P/2017 tj. kwoty 15 023,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwadzieścia trzy złote 20/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady.”
 
 
 
 

Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją