Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach

UTWORZENIE WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAWACH:

  • 22-11-2018
Projekt pn. „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach”
realizowany w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie: Budowa,
przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 25.10.2018 roku została podpisana
z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” umowa o powierzenie grantu na realizację Projektu pn.: „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest: Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 25.10.2018 r. - 31.12.2018 r.
Wartość projektu to 46 980,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 46 980,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją