Edukacja przyszłości

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

  • 16-09-2019
Gmina Bełchatów ogłasza

rekrutację uzupełniającą dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Marii Kownackiej w Domiechowicach
 
do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
  1. – 30.06.2020
Zgłoszenia będą przyjmowane na 1 wolne miejsce na terapii pedagogicznej w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi z wykorzystaniem zakupionego doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii.
 
Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane będą w szkole
w okresie 16-18.09.2019 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją