Edukacja przyszłości

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ W DOMIECHOWICACH:

  • 26-09-2019
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
„Edukacja przyszłości”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegona rok szkolny 2019/2020
Nr projektu:
RPLD.11.01.02-10-0009/18
Nazwa Beneficjenta:
Gmina Bełchatów
Miejsce udzielania wsparcia:
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach, 97-400 Bełchatów,  ul. Grabowa 80
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki