Edukacja przyszłości

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

  • 08-10-2019

Gmina Bełchatów ogłasza

rekrutację uzupełniającą na 1 wolne miejsce na terapii pedagogicznej
 
w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

w ramach projektu
 
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
 
Zgłosić mogą się uczniowie/uczennice posiadający/-e specjalne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne
, tzn. są uczniami młodszymi (kl. I lub IV) i posiadają opinię o zasadności objęcia wsparciem wystawioną przez wychowawcę lub posiadają potwierdzone wskazania
do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z rozporządzeniem MEN
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Uczennicom i uczniom zapewniany jest dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkole w okresie 7-9.10.2019 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją