Edukacja przyszłości

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SP KURNOS DRUGI:

  • 05-02-2020
Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca
w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
w ramach projektu
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
Zgłoszenia przyjmowane będą na następujące zajęcia:
  • koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:
* koło z języka angielskiego dla klas VI – 1 miejsce,
* koło z języka angielskiego dla klas VIII – 1 miejsce,
* koło z przedsiębiorczości dla klas III - 1 miejsce,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów
    z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
* koło z informatyki dla klas III - 1 miejsce,
 
Uczennicom i uczniom zapewniany jest dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkole w okresie 4-11.02.2020 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją