Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEŁCHATÓW:

  • 07-04-2021
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2021 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki