GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZENIE O WYKAZIE:

  • 27-10-2021
Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1990 ze zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży/najmu socjalnego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki