GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU:

  • 23-10-2019
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących:
- działki o nr ewid. 98/12 oraz 98/15, obręb Kurnos II,
- działki o nr ewid. 47/3 oraz 47/6, obręb Kałduny.
 
Szczegóły w załącznikach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki