GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

  • 21-05-2020
Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 188, obręb Podwody Kolonia.
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki