GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - MOKRACZ, LUDWIKÓW:

  • 30-07-2020
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 201/1, obręb Ludwików, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki