GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - KAŁDUNY:

  • 30-07-2020
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 47/3, obręb Kałduny, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 47/6, obręb Kałduny, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki