GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA:

  • 26-08-2020
Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, będącej własnością Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 92/1, 92/9, 92/10, 92/11, 92/30, 92/32, obręb 01 Miasta Bełchatowa, stanowiącej boisko wielofunkcyjne.
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki