GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargach:

  • 02-12-2020
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełchatów.
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia
Opis i przeznaczenie nieruchomości
Wywoławcza
cena nieruchomości (netto), wadium
1
Działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gm. Bełchatów,
o pow. 0,1482 ha, nr KW PT1B/00077754/2
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami Studium - tereny zabudowy zagrodowej
30 000,00 zł
wadium: 2000 zł
płatne do 07.01.2021 r.
2
Działka o nr ewid. 265, obręb 40 Zdzieszulice Dolne, gm. Bełchatów, o pow. 2,5741 ha, nr KW PT1B/00044320/1
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami Studium - tereny leśne.
75 000,00 zł
wadium: 8 000 zł
płatne do 07.01.2021 r
3
Działka o nr ewid. 47/3, obręb 13 Kałduny, gm. Bełchatów,
o pow. 0,1986 ha, nr KW PT1B/00024507/0
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz tereny lasów (ZL).
52 000,00 zł
wadium: 6000 zł
płatne do 07.01.2021 r.
4
Działka o nr ewid. 47/6, obręb 13 Kałduny, gm. Bełchatów,
o pow. 0,2015 ha, nr KW PT1B/00024507/0       
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).  
50 000,00 zł
wadium: 5000 zł
płatne do 07.01.2021 r
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 10.00,10.30, 11:00 oraz 11:30 w Urzędzie Gminy Bełchatów, przy ul. Kościuszki 13, w sali konferencyjnej (pokój nr 36, I piętro).
Pełne teksty ogłoszeń znajdują się w załącznikach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki