GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

  • 10-12-2020
Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej działki o nr ewid. 354, 355, 356, obręb Janów, gmina Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki