GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu:

  • 10-12-2020
Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej część powierzchni działek o nr ewid.: 92/1, 92/9, 92/10, 92/11, 92/30, 92/32, obręb 01 Miasta Bełchatowa zajętej pod boisko wielofunkcyjne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki