GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kałduny, gmina Bełchatów:

  • 07-05-2021
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełchatów.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 13 Kałduny, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr nr  3/50 o pow. 0,1317ha, 3/51 o pow. 0,1108ha, 3/52 o pow. 0,0968 ha, 3/53 o pow. 0,1446ha 3/54 o pow. 0,1133ha, 3/55 o pow. 0,0933 ha, 3/56 o pow. 0,0935ha, 3/57 o pow. 0,1000ha, 3/58 o pow. 0,1000ha, 3/59 o pow. 0,1001 ha. Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki