Ochrona roślin

Komunikat WIORiN w Łodzi:

  • 24-06-2019
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na tereytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki