Czyste powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze":

  • 09-07-2021
W Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13, pokój nr 55) działa punkt konsultacyjno-informacyjny PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE".
W punkcie, pracownicy urzędu  pomagają mieszkańcom naszej gminy wypełniać wnioski o dotację.
Punkt czynny w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.
Dodatkowo udzielane są konsultacje telefoniczne pod numerem 44 635-26-45 we. 44.
Punkt powstał dzięki zawarciu porozumienia między Gminą Bełchatów i WFOŚiGW w Łodzi dot. współpracy w zakresie realizacji Programu "Czyste Powietrze".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją