RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki – Etap II”

  • 10-12-2021
Całkowity koszt realizacji Projektu  471 383,36 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 235 076,68 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją