RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji – świetlicy w Emilinie”

  • 23-08-2021
Inwestycja obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej - Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Emilin wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzeniem terenu, tzn.:
  • budynek parterowy o wymiarach zew. 12,94 x 18,34 m i wysokości 8,55 m.
  • konstrukcja budynku tradycyjna - murowana. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe – z pustaków ceramicznych.
  • strop – płyta żelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm. Dach drewniany, dwuspadowy, pokrycie – blacho dachówką.
  • instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, c.o.,
    i wentylacji mechanicznej (rekuperacji).
  • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła – powietrzną.
  • instalacja zewnętrzne: wodno-kanalizacyjną i elektroenergetyczną.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  1 830 855,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją