RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w Dobiecinie (k. szkoły)”

  • 23-08-2021
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiecin w granicach pasa drogowego o łącznej długości 998,37m, obejmująca wykonanie:
  • jezdni bitumicznej szerokości 5,5m,
  • lokalnych chodników z kostki brukowej szerokości 1,5 – 2,0 m przy jezdni,
  • poboczy tłuczniowych,
  • budowa i przebudowa 9 zjazdów na przyległe działki,
  • remont przepustu pod koroną drogi,
  • oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych,
  • wycinka drzew (Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew),
  • oznakowanie.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  1 000 000,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją