RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin”

  • 23-08-2021
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin w granicach pasa drogowego o łącznej długości 999,0 m, obejmująca wykonanie:
  • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia jezdni bitumicznej do szerokości 4,5 m
    z mijanką szerokości 5,0 m (jezdnia jednopasowa dwukierunkowa),
  • wykonanie poboczy obustronnych tłuczniowych szerokości 0,75m,
  • remont dwóch przepustów.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  466 474,44 zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 255 004,44 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego 211 470,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją