Logo: BIP

Oświata

NOWE LAPTOPY POMOGĄ UCZNIOM W ZDALNEJ NAUCE:

Aż 25 nowoczesnych laptopów zakupiła Gmina Bełchatów dzięki dotacji pozyskanej z projektu grantowego „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Dzięki tym urządzeniom uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy z uczestniczeniem w zdalnej nauce, teraz już takich przeszkód nie będą mieli.
Koszt laptopów do w sumie 69.450 zł. - Zależało nam na tym, żeby były to nowoczesne i funkcjonalne urządzenia oraz żeby ich parametry spełniały oczekiwania tak uczniów, jak i nauczycieli – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
Każde urządzenie ma zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10, każde będzie wyposażone w wersję edukacyjną pakietu Microsoft Office 2019.
 
Jeszcze w tym tygodniu laptopy trafią do szkół, a dyrektorzy placówek rozdysponują ich do uczniów, którzy potrzebują takiego wsparcia. Gdy lekcje wrócą już do normalnego trybu, tj. gdy uczniowie wznowią naukę w szkołach, komputery wrócą do placówek i będą na wyposażeniu poszczególnych szkół.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022