Aktualności

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN NIEZWIĄZKOWYCH:

 • 14-06-2018

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Bełchatów Drużyn Niezwiązkowych, który rozegrany zostanie 8.07.2018 r. na boisku w Emilinie.

REGULAMIN
Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Bełchatów Drużyn Niezwiązkowych - 2018r
I .Cel:
 • popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Bełchatów
II. Organizator:
 • Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
III. Termin i miejsce:
 • 8.07.2018r boisko w Emilinie
 • zgłoszenia drużyn do dnia 28 czerwca 2018r/ tel. 502085759 /W.Błoch/
 • TURNIEJ JEDNODNIOWY
IV. Zasady rozgrywania turnieju:
 • turniej rozgrywany będzie dla drużyn i mieszkańców z terenu Gminy Bełchatów,
 • poszczególne jednostki do turnieju zgłaszają tylko jedna drużynę,
 • w turnieju nie mają prawa startu zawodnicy zrzeszeni,
 • drużyny na boisku występują w składach 11 osobowych ( bramkarz + 10 zawodników w polu ) - minimalny skład drużyny - 7 osób,
 • drużyna do turnieju może zgłosić maksymalnie 18 zawodników- skład reprezentacji musi być podany na piśmie przed rozpoczęciem turnieju ,
 • system gier - w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
 • organizator zapewnia sędziów związkowych,
 • wszystkie gry w)g przepisów PZPN - dotyczy to również kar
 • ZAWODNICY GRAJĄ W BUTACH TYPU LANKI
 • drużyny przyjeżdżają na turniej we własnym zakresie.
V. Nagrody:
 • wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają piłki nożne
 • medale, puchary
 • nagrody w sprzęcie sportowym: I m-ce 500.00 zł, II-400.00 zł, III-300,00 zł, IV-200.00 zł.
termin wykorzystania nagród - 2 tygodnie od zakończenia turnieju
VI. Postanowienia końcowe:
 • zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw NW
 • zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać badania lekarskie
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione
 • kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator

HARMONOGRAM GIER
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO GMINY BEŁCHATÓW
DRUŻYN NIEZWIAZKOWYCH
Mecze rozgrywane są na boisku w EMILINIE
08.07.2018r - system każdy z każdym
Wszystkie mecze rozgrywane będą w czasie 2x15 minut
ZGŁOSZONE ZESPOŁY:POSTĘKALICE/DOBIECIN, MYSZAKI, ZDZIESZULICE, WÓLKA ŁĘKAWSKA, PODWODY.
10.00 - Zdzieszulice - Dobiecin/Postękalice
10.35 - Podwody - Myszaki
11.10 - Wólka Łękawska - Dobiecin/Postekalice
11.45 - Zdzieszulice - Podowody
12.20 - Wólka Łękawska - Myszaki
12.55 - Podwody - Dobiecin/Postękalice
13.30 - Zdzieszulkice - Wólka Łękawska
14.05 - Myszaki - Dobiecin/Postękalice
14.40 - Wólka Łękawska - Podwody
15.15 - Zdzieszulice - Myszaki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją