Oświata

KONKURS DLA STUDENTÓW - NAPISZCIE O POLSKIEJ WSI:

  • 29-01-2020
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Kapituła konkursu będzie oceniała prace w dwóch kategoriach:
  • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku.
Co istotne, tematyka prac, które można nadsyłać na konkurs, jest bardzo szeroka. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
W załączniku regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją