Organizacje pozarządowe i wolontariat

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

  • 08-01-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki