Edukacja przyszłości

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI" - KURNOS DRUGI:

  • 18-10-2019

Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie
„Edukacja przyszłości”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2019/2020
Nr projektu:
RPLD.11.01.02-10-0009/18
Nazwa Beneficjenta:
Gmina Bełchatów
Miejsce udzielania wsparcia:
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, 97-400 Bełchatów, Kurnos Drugi 175
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki