Sport

MISTRZOSTWA GMINY BEŁCHATÓW W PIŁCE SIATKOWEJ:

HARMONOGRAM GIER O MISTRZOSTWO GMINY BEŁCHATÓW W PIŁCE
SIATKOWEJ - 2019 r.
 
Gry w grupach do dwóch wygranych setów.
Do finału turnieju mężczyzn kwalifikują się zwycięzcy grup.
 
KOBIETY
10 MARCA 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W KURNOSIE
ZBIÓRKA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW GODZ. 9.30
 
MĘŻCZYŹNI
24 LUTY 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKAWIE GR I / NIEDYSZYNA, ZAWADÓW,DOBIECIN /
 
10.00
Zawadów - Dobiecin
Niedyszyna - Zawadów
Niedyszyna - Dobiecin
 
24 LUTY 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKAWIE /
GR II / ŁĘKAWA, MAZURY, WÓLKA ŁĘKAWSKA /
12.00 Mazury - Wolka Łekawska
Łekawa - Mazury
Łekawa -Wólka Łękawska
 
24 LUTY 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKAWIE GR III / POSTĘKALICE, OLEŚNIK, ZDZIESZULICE /
14.00 Oleśnik - Zdzieszulice
Postękalice - Oleśnik
Postekalice - Zdzieszulice
 
3 MARCA 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W KURNOSIE
GR IV / JANÓW, KAŁDUNY, MYSZAKI, LUDWIKÓW /
10.00 Janów - Ludwików
Kałduny - Myszaki
Janów - Myszaki
Ludwików - Kałduny
Janów - Kałduny
Myszaki - Ludwików
 
FINAŁY 17 MARCA 2019R SZKOŁA PODSTAWOWA W KURNOSIE
10.00 ZWYCIĘZCA GRUPY I - ZWYCIĘCZA GRUPY III
ZWYCIĘZCA GRUPY II - ZWYCIĘZCA GRUPY IV
MECZ O MIEJSCE III - PRZEGRANI MECZY PÓŁFINAŁOWYCH
MECZ O MIEJSCE I - WYGRANI MECZY PÓŁFINAŁOWYCH
czytaj dalej

HARMONOGRAM ZAWODÓW SPORTOWYCH:

Harmonogram Mistrzostw Gminy Bełchatów w halowej piłce nożnej, które dobędą się w dniach 3 i 10 luty w Łękawie.
czytaj dalej

REGULAMINY ZAWODÓW SPORTOWYCH:

Regulaminy zbliżających się zawodów sportowych tj. Mistrzostw Gminy Bełchatów w halowej piłce nożnej drużyń 5-osobowych, które odbędą się 3 lutego w Łękawie oraz turnieju piłki siatkowej mężczyzn i kobiet o Mistrzostwo Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

XXI Plebiscyt Sportowy:

Wzorem lat ubiegłych za osiągane wyniki sportowe w roku 2018 Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów organizuje XXI Plebiscyt Sportowy.
Kategorie plebiscytowe:
 • sport szkolny (szkoły podstawowe oraz gimnazjalne)
 • sport wyczynowy
 • rywalizacja zespołów sportowych ( LZS, LZS-OSP )
Warunkiem zgłoszenia kandydatur do Plebiscytu jest miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie Gminy.
Zgłaszając kandydatury do Plebiscytu proszę o podanie najważniejszych osiągnięć.
Nieodwołalny termin nadsyłania zgłoszeń ustala się na dzień 14.01.2019r na adres Urzędu Gminy w Bełchatowie: ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów lub  e-mailem
 
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 8 lutego 2019 r.
czytaj dalej

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY:

REGULAMIN
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 6 osobowych o Puchar Przewodniczącego Rady  Gminy Bełchatów 2018r.
I .Cel:
 • popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Bełchatów
II. Organizator:
 • Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
III. Termin i miejsce:
 • Boisko ORLIK w Dobiecinie
 • 30.09 – 7.10.2018r
 • szczegółowy harmonogram gier w załączeniu do regulaminu
IV. Zasady rozgrywania turnieju:
 • turniej rozgrywany będzie dla mieszkańców z terenu Gminy Bełchatów  (w turnieju mogą grać zawodnicy związkowi )  
 • drużyny na boisku występują w składach 6 osobowych  (bramkarz + 5 zawodników  w polu)
 • drużyna do turnieju może zgłosić maksymalnie 12 zawodników- skład reprezentacji musi być podany na piśmie i może być dopełniany podczas trwania turnieju
 • system gier – w zależności od ilości startujących zespołów
 • czas trwania meczy – do uzgodnienia zmiany zawodników –  hokejowe
 • organizator zapewnia sędziów    
 • wszystkie gry w)g przepisów PZPN
 • zakaz gry w butach twardych
 • drużyny przyjeżdżają  na turniej we własnym zakresie.
V. Nagrody:
 • wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają puchary oraz piłki nożne
 • za zajęcie miejsc I-III  medale
 • nagrody  w sprzęcie sportowym
I m-ce 500,00 zł, II – 400.00, III – 300.00
VI. Postanowienia końcowe:
 • zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw NW
 • zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać badania lekarskie
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione
 • kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator
czytaj dalej

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN NIEZWIĄZKOWYCH:

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Bełchatów Drużyn Niezwiązkowych, który rozegrany zostanie 8.07.2018 r. na boisku w Emilinie.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022