Logo: BIP

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Adres:  Urząd Gminy Bełchatów
 ul. Kościuszki 13
 97-400 Bełchatów
Tel.:  (44) 632-52-11
Fax:  (44) 632-68-54
e-mail:
(sekretariat~@~ugbelchatow~.~pl)
WWW:  www.ugbelchatow.pl
BIP: https://ugbelchatow.bip.gov.pl
NIP URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW:  769-170-05-76
NIP GMINY BEŁCHATÓW:
 769-205-43-68
REGON:  001232824
Nr GUS:  1001022
Godziny pracy:
 poniedziałek - piątek 7.30-15.30
 wtorek 7.30-17.00
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /ugbelchatow/skrytka

Referat
Komórka
Telefon
Wójt
Sekretariat
44 632-52-11 wew. 20
Fax: 44 632 68 54
Sekretarz
 
Ref. Organizacyjny i Kadr
Kierownik
44 632-52-11 wew. 41
Punkt informacyjny
44 632-52-11 wew. 122
Informatyk
44 632-59-87 wew. 51
Archiwum
44 632-59-87 wew. 40
Kadry
44 632-52-11 wew. 65
Ref. Budżetu i Finansów
Skarbnik
44 632-52-11 wew. 61
Kierownik
44 632-47-54 wew.   27
Księgowość
44 632-47-54 wew. 28
Zgł. stanu wodomierza
44 632-47-54 wew. 24 lub 64
Kasa
44 632-47-54 wew. 64
Płace
44 632-52-83 wew. 29
Ref. ds. podatków, opłat i windykacji
Kierownik
44 632 52 11 wew. 48
Podatki
44 632-59-87 wew. 63
Ref. Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Kierownik
44 632-66-39 wew. 43
Sprawy Obywatelskie           
44 632-66-39 wew. 49
Obrona Cywilna
44 632-66-39 wew. 43
Ref. Gospodarki Nieruchomościami
i  Planowania  Przestrzennego
Kierownik
44 632-65-68 wew. 32
Gospodarka Nieruchomościami
44 632-65-68 wew. 33
Gospodarka Przestrzenna 44 632-65-68 wew. 30
Ref. ds. Infrastruktury Technicznej
Kierownik
44 632-59-87 wew. 42
Infrastruktura Techniczna
44 632-65-68 wew. 34
Ref. Inwestycji
Kierownik
44 635-26-45 wew. 50
Inwestycje
44 635-26-45 wew. 44 lub 54
Ref. Gospodarczy
Kierownik
44 632-52-83 wew. 39
Zaopatrzenie
Ref. Oświaty
Kierownik
44 632-47-54 wew. 38
Oświata
44 632-47-54 wew. 35 lub 26
Zespół ds. Ochrony Środowiska
 i Gospodarowania Odpadami
Koordynator
 
44 632-65-68 wew. 31
Ochrona Środowiska, Odpady
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Koordynator Zespołu
44 635-26-45 wew. 74
Zamówienia Publiczne
44 635-26-45 wew. 44
Zespół Radców Prawnych
Radca Prawny
44 632-59-87 wew. 25
Główny Specjalista ds. obsługi Rady Gminy
Główny Specjalista
44 632-52-11 wew. 53
 
GOPS
Pomoc Społeczna
44 632-42-01 wew. 45 lub 46
Świadczenia Rodzinne
44 632-42-01 wew. 47
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022