Logo: BIP

PROJEKTY UNIJNE

Projekt "CYFROWA GMINA"

  • 28-03-2022
 
 
 
Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3906/2/2021 z dnia 15.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę.
 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt na potrzeby cyfryzacji Gminy Bełchatów:
  • UTM Security pack wraz z rekonfiguracją urządzenia – licencja
  • Zestawy komputerowe,
  • Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania,
  • Dyski serwerowe, pamięć RAM do rozbudowy serwera beackupu NAS (komplet),
  • oraz zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 100 %
 
czytaj dalej

Granty PPGR - kupimy laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

  • 04-03-2022
Gmina Bełchatów znalazła się na liście wniosków grantowych, wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Projekt zakłada zakup 9 laptopów dla 9 dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkujących na terenie gminy. Wartość projektu to 22.500 zł.
 
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
 
 Konkurs skierowany był do gmin, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:
  • Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR,
  • Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.
 Gmina Bełchatów obecnie jest w trackie podpisywania umowy o dofinansowanie.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022