GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie
ul. Kościuszki 13
97- 400 Bełchatów
tel. 44 632-52-11 wew. 70

SKŁAD KOMISJI:
1. DANUTA PIECZARA
2. MAŁGORZATA CHWAŁOWSKA
3. JAN POLAK
4. ANDRZEJ SOSNOWICZ
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie, informuje że w każdy poniedziałek w godz. 1530 - 1630 (budynek Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki Nr 13, pokój nr 8 a), funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Punkt Konsultacyjny funkcjonuje w ramach pracy, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie.
Swoim zasięgiem Punkt obejmuje teren gminy Bełchatów.
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin jest poszerzenie oferty wsparcia pomocowego dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej. Powstanie i działalność Punktu Konsultacyjnego jest jednym z założeń zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bełchatów na rok 2019 i odpowiedzią na zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego.
 
ZAPRASZAMY DO DYŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ
Do zadań Punktu Konsultacyjnego w szczególności należy:
 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • udzielanie wsparcia w trakcie leczenia odwykowego i po jego zakończeniu,
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym również młodzieży,
 • diagnozowanie przemocy w rodzinie,
 • wsparcie rodzin z problemem,
 • pomoc sprawcom przemocy,
 • udzielanie wsparcia i wskazanie możliwości wyjścia z kryzysu,
 • rozpoznawanie zagrożeń,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej,
 • wskazanie specjalistycznych ośrodków leczenia dla osób uzależnionych,
 • pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii,
 • udzielenie wsparcia po zakończeniu terapii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie, informuje iż w Punkcie Konsultacyjnym pracują:
- Terapeuta ds. uzależnień, Pracownik Urzędu Gminy Bełchatów
- Terapeuta ds. uzależnień
- Radca Prawny
- Policjant
Porady prawne w zakresie uzależnień, udzielane są w każdym dniu w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022