Logo: BIP

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • 24-10-2023

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

  • 19-10-2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę

  • 11-04-2023
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  • 20-03-2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • 10-10-2022
Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy. Wykaz dostępny jest w załączniku.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

  • 10-10-2022
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bełchatów. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 10 Janów.
Szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • 24-06-2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  • 24-03-2022
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 189 ze zm.) Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Bełchatów.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 6 maja 2022 roku.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu na sprzedaż ww nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiąującymi przepisami ustawy.
Termin, miejsce oraz szczegółowe warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu socjalnego lokalu

  • 28-01-2022
Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do najmu socjalnego lokalu. Wykaz dostępny jest w załączniku.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WYKAZIE:

Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1990 ze zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży/najmu socjalnego
czytaj dalej
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022