Inwestycje gminne

Trwa naprawa drogi Łękawa – Słok:

Trwają prace związane z naprawą odcinka Łekawa - Słok. To drugi etap prac związanych z przywracaniem przejezdności na tej drodze, która od ubiegłego roku ma status drogi gminnej.
Na najbardziej zdegradowany odcinku liczącym kilkaset metrów, najpierw została zdjęta dotychczasowa nawierzchnia. Trwa układanie na niej kruszywa. Na nim zostanie następnie ułożona warstwa destruktu wysokiej jakości, pozyskanego przez Gminę Bełchatów od Zarządu Województwa Łódzkiego.
Warstwa destruktu zostanie z kolei zalana emulsją z wykorzystaniem remontera. Nawierzchnia, która w ten sposób powstanie, będzie trwała i zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd wszystkim użytkownikom tej drogi, tak kierowcom, jak i rowerzystom.
Pracami związanymi z naprawą drogi Łękawa - Słok zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.
- Chciałbym bardzo podziękować za merytoryczne doradztwo i wsparcie sprzętowe, których przy okazji tej inwestycji udzielił nam pan Arkadiusz Kęsy, członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - W tym przypadku doradził nam kilka takich rozwiązań, które na pewno przełożą się na większą trwałość powstającej nawierzchni - podkreśla Konrad Koc.
Prace na drodze Łękawa - Słok będą prowadzone jeszcze przez kilka najbliższych dni. Jeśli pogoda nie spłata drogowcom psikusa, nowa nawierzchnia powinna być gotowa pod koniec przyszłego tygodnia.
 
czytaj dalej

TRWAJĄ PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM NOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ W ŁAWACH:

Trwają już prace związane z opracowaniem projektu zbiornika retencyjnego na wodę pitną, który w tym roku zostanie wybudowany na terenie ujęcia wody w Ławach. Bełchatowska firma Rebud, która wygrała przetarg na tę inwestycję na przygotowanie projektu ma czas do 28 sierpnia. Następnie zajmie się budową zbiornika o pojemności 100 metrów sześciennych. Całe zadanie ma być gotowe do końca października tego roku.
Inwestycja będzie kosztować 281.670 zł. Gmina Bełchatów na jej realizację zdobyła dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wys. 120 tys. zł oraz dofinansowanie z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wys. 142.396 zł.
 
Oddanie do użytku nowego zbiornika w Ławach ma poprawić zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy korzystających z tego ujęcia. To pierwsza z planowanych przez samorząd inwestycji, związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną. W przyszłym roku zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w Zawadach (również przy wsparciu z PROW 2014-2020).
- Rozważamy również odwiert kolejnej studni głębinowej w Ławach. Ponadto zleciliśmy już przygotowanie dokumentacji dla przebudowy dwóch newralgicznych odcinków sieci wodociągowej – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
czytaj dalej

Trwają roboty na drodze Nowy Świat – Ludwików:

Trwają intensywne prace związane z przebudową drogi między Nowym Światem a Ludwikowem. Na odcinku liczącym ponad 1,4 km ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie także ciąg pieszo - rowerowy, odtworzone zostaną zjazdy do posesji. Pierwszy etap inwestycji (700 – metrowy odcinek przez Nowy Świat) zakończy się w czerwcu.
 
Mamy także dobre informacje dla mieszkańców i dla kierowców. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie część prac w ramach drugiego etapu inwestycji (chodzi o odcinek prowadzący przez Ludwików do granic miasta) tak, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców oraz by kierowcy jak najszybciej mogli już bez przeszkód z tej drogi korzystać.
 
Inwestycja warta jest ponad 2,8 mln zł, połowa tej sumy zostanie pokryta dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W sfinansowaniu przebudowy pomogły Gminie Bełchatów także sąsiednie samorządy: Gmina Kleszczów oraz Gmina Szczerców. Termin zakończenia inwestycji to maj 2021 roku.
 
czytaj dalej

RUSZYŁA PRZEBUDOWA DROGI NOWY ŚWIAT - LUDWIKÓW:

Rozpoczęły się już roboty związane z przebudową drogi Nowy Świat - Ludwików. Ekipy drogowców pracują na liczącym 700 metrów odcinku (od skrzyżowania przy dawnej stacji benzynowej w Nowym Świecie w stronę Ludwikowa).
W ramach inwestycji prowadzonej przez Urząd Gminy Bełchatów na tej drodze pojawi się nowa nawierzchnia, zbudowany zostanie również ciąg pieszo rowerowy, wykonane zostaną zjazdy, a rowy przydrożne będą wzmocnione płytami ażurowymi.
czytaj dalej

UNIJNA DOTACJA NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY W ŁAWACH I BUDOWĘ NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

Jeszcze w tym roku modernizacji i rozbudowy doczeka się ujęcie wody w Ławach. Wybudowany zostanie tam nowy zbiornik na wodę, a to z kolei przełoży się na dużo lepsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców korzystających właśnie z tego ujęcia.
Inwestycja będzie możliwa dzięki dotacji, jaką Gminie Bełchatów udało się uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podpisał już umowę na to dofinansowanie, a obejmie ono dwa przedsięwzięcia.
czytaj dalej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101262E ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZELÓW:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101257E ZDZIESZULICE DOLNE - KIELCHINÓW, GMINA BEŁCHATÓW:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101259E - NOWY ŚWIAT, GMINA BEŁCHATÓW:

DROGA Z ŁĘKAWY DO SŁOKU BĘDZIE PRZEJEZDNA:

Trwają prace, dzięki którym droga łącząca Łękawę ze Słokiem znów będzie przejezdna. Odcinek ten usian wybojami była już od dobrych kilku lat, a od ponad roku pozostawał właściwie nieprzejezdny po tym, jak przy okazji niedawnej przebudowy drogi wojewódzkiej 484 między Bełchatowem a Łękawą, wielu kierowców właśnie tędy objeżdżało odcinki objęte przebudową. W efekcie nawierzchnia na odcinku między Słokiem a Łękawą, która już była w złym stanie, została zdegradowana.
czytaj dalej

PRZEBUDOWA DROGI NOWY ŚWIAT - LUDWIKÓW I DROGI W ZDZIESZULICACH DOLNYCH:

Będzie przebudowa drogi Nowy Świat – Ludwików i drogi w Zdzieszulicach Dolnych
 
Droga Nowy Świat – Ludwików (do granic miasta) i droga prowadząca przez Zdzieszulice Dolne w kierunku Kielchinowa w przyszłym roku doczekają się przebudowy. Gmina Bełchatów ogłosiła już przetarg na te inwestycje, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, roboty będą mogły ruszyć wiosną. Obie powstaną dzięki dotacji, jaką Gmina Bełchatów zdobyła z Funduszu Dróg Samorządowych.
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022