Logo: BIP

Czyste powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

 • 03-04-2024
Gmina Bełchatów na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy skorzystanie z dofinansowania.
Punkt zlokalizowany jest w  pokoju nr 55 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek  7.30 – 17.00
Informacje o programie można uzyskać również pod numerem tel. 44 635-26-45 w.44.
Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej programu „Czyste powietrze”:  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 
 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższe­go poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).
   
 
 
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 • 07-02-2024
Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi namawiamy wszystkich mieszkańców, którzy wymieniają źródło ogrzewania i korzystają z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" do tego, by zachowali rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej, która będzie montować w waszych domach nowy sprzęt.
 
Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz znacząco zawyżają ceny. Z takimi przypadkami niemal każdego tygodnia spotykamy się również w naszej gminie. Gorąco prosimy o uważność i staranne czytanie zawieranych umów, ze szczególnym uwzględnieniem zweryfikowania warunków odstąpienia od umowy oraz tego, czy i jakie kary umowne za takie odstąpienie mogą nam grozić.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym punktem konsultacyjnym programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Bełchatów (budynek urzędu, II piętro, pokój 55, lub tel. 44 632 52 11 wewn. 44).
czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

 • 27-09-2023
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów. Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw.
Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą.
Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!
 
uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .
czytaj dalej

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Bełchatów w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. w godz. 15.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro, pok. 36).
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.
czytaj dalej

W Gminie Bełchatów zawarto już 562 umowy w ramach Programu "Czyste Powietrze"

 • 19-04-2023
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku wzrosła liczba umów, zawartych przez mieszkańców Gminy Bełchatów, którzy korzystają z Programu "Czyste Powietrze".
Na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy już 707 złożonych wniosków o dofinansowanie, 562 zawarte umowy, 307 wniosków zrealizowanych i niemal 5 mln zł wypłaconych mieszkańcom dotacji (dokładnie było to 4.922.721,18 zł). To oznacza, że tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zostały złożone 93 wnioski, podpisano 25 umów i zrealizowano 55 przedsięwzięć.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie "Czyste Powietrze" zapraszamy do skorzystania z doradztwa Punktu Konsultacyjnego, który działa w Urzędzie Gminy Bełchatów w pokoju nr 55 (II piętro). Na spotkanie warto wcześniej się umówić - wystarczy zadzwonić, tel. 44 635 26 45, wew. 44).
 
 
 
czytaj dalej

Chcesz skorzystać z Programu Czyste Powietrze? Przed wizytą w urzędzie, wypełnij formularz

 • 02-03-2023
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku. Spotkanie w punkcie konsultacyjnym można umówić dzwoniąc pod numer tel. 44 632 52 11  wew. 44.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
Pozostałe wzory dokumentów, które należy wypełnić w związku z udziałem w programie Czyste Powietrze znajdziecie na  http://www.ugbelchatow.pl/PL/3265/1452/Od_3_stycznia_2023_r__zmiany_w_programie__Czyste_Powietrze/k/ .
czytaj dalej

W Gminie Bełchatów zawarto już 537 umów w ramach Programu "Czyste Powietrze"

 • 12-01-2023
W ciągu drugiego półrocza 2022 roku znacząco wzrosła liczba umów, jakie mieszkańcy Gminy Bełchatów zawarli w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Na koniec pierwszego półrocza minonego roku takich umów zawartych było 420, podczas gdy na koniec grudnia - już 537.
Analogicznie wzrosła też liczba złożonych do programu wniosków (z 548 na koniec I półrocza do 614 na koniec 2022 roku) oraz zrealizowanych przedsięwzięć ( z 229 do 257). Kwota dotacji wypłaconych na koniec 2022 roku to 3.605.104,95 zł. 
 
Przypominamy, że z dotacji w ramach Programu "Czyste Powietrze" wciąż można korzystać. Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą skorzystać z doradztwa, prowadzonego w ramach gminnego punktu informacyjno - doradczego. Pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów pomogą wypełnić wniosek, przygotować dokumenty, a później rozliczyć dofinansowanie. Aby skorzystać z ich pomocy, najlepiej wcześniej umówić spotkanie - wystarczy zadzwonić na numer 44 632 52 11 wew. 44.
czytaj dalej

Od 3 stycznia 2023 r. zmiany w programie "Czyste Powietrze"

 • 04-01-2023
Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wzory dokumentów, które należy wypełnić w związku z udziałem w programie Czyste Powietrze. Formularze oraz informacjie na temat aktualnych założeń programu znajdują się w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej

Na terenie Gminy Bełchatów zawarto do tej pory 420 umów na dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze

 • 11-10-2022
Od początku trwania Programu "Czyste Powietrze" mieszkańcy Gminy Bełchatów zawarli już 420 umów na dofinansowanie (liczba złożonych wniosków to 548). Liczba zrealizowanych do tej pory przedsięwzięć to 229, natomiast łączna kwota wypłaconych już dotacji to 2 853 904,74 zł.
 
Przypominamy, że osoby, które chciałby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze", mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Gminy Bełchatów. Nasi urzędnicy pomogą wypełnić wniosek, przygotować dokumenty, a później rozliczyć dofinansowanie. Aby skorzystać z ich pomocy, najlepiej wcześniej umówić spotkanie - wystarczy zadzwonić na numer 44 632 52 11 wew. 44.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022