Logo: BIP

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • 24-10-2023

Załączniki

Program "Sołectwo na plus"

"Sołectwo na plus"

Gmina Bełchatów jest w trakcie realizacji pięciu projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Na realizację małych projektów w sołectwach, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych.
 
Sołectwo Huta:
Zadanie pn. „Doposażenie Sali OSP w Hucie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu).  W ramach zadania doposażona zostanie Sala OSP poprzez zakup szaf na naczynia.
 
Sołectwo Myszaki:
Zadanie pn. „Myszaki na plus” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo poprzez zakup m.in.: kosiarki, wykaszarki, kosza na nakrętki, huśtawki z bali, domku ogrodowego.
 
Sołectwo Niedyszyna:
Zadanie pn. „Doposażenie Placu Zabaw” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo w m.in.: ławki, stoły, szafki/półki bookcrossingowej.
 
Sołectwo Domiechowice:
Zadanie pn. „Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji – Świetlica w Emilinie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 40% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania zostanie zakupiona altana.
 
 
Sołectwo Dobrzelów:
Zadanie pn. „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania sołectwo zostanie doposażone w  zestaw nagłośnieniowy, parasole grzewcze, zdejmowane osłony do altany.
 
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

  • 19-10-2023

KOMUNIKAT !

  • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

Nowe inwestycje drogowe...

Gmina Bełchatów pozyskała 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dwóch dróg. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostaną drogi w Dobrzelowie oraz między Emilinem, a Domiechowicami.
 Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów" obejmować będzie 800-metrowy odcinek drogi w Dobrzelowie-Parasolce, od skrzyżowania z drogą gminną przebudowaną w 2020 roku, do jej końca. Obecnie jest to droga wewnętrzna, a po przeprowadzeniu procedury inwestycyjnej zostanie jej nadany status drogi publicznej tj. po jej wybudowaniu droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na ten cel z "Polskiego Ładu" przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a droga powinna zostać ukończona do 20 grudnia przyszłego roku.
Na drugie zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od miejscowości Emilin do miejscowości Bełchatów" wnioskowana przez gminę kwota to 6,5 mln zł. To wprawdzie droga powiatowa, ale jej modernizację przeprowadzi gmina. Prace polegać będą na odtworzeniu i poszerzeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie konstrukcji drogi. Ponadto przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową jednostronnego ciągu, wykonana zostanie budowa poboczy i niezbędnego odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania usunięte zostaną ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przebudowane zostaną zjazdy do granicy pasa drogowego, a także odcinkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowana do realizacji inwestycja obejmie rozbudowę drogi na odcinku m. Bełchatów – Domiechowice - Emilin, budowę zatok autobusowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach wyznaczenie stref krótkiego postoju „Kiss and ride”. Termin realizacji tej inwestycji planowany jest koniec 2025 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Jubileusz 70. lecia małżeństwa

  • 31-08-2023
Jubileusz 70. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Teresa i Florian Ludwiczak z Łękawy. Pobrali się 23 sierpnia 1953 roku, a życzenia z okazji jubileuszu złożył im Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
 
Państwo Teresa i Florian Ludwiczak świętowali w towarzystwie najbliższych - w ciągu siedmiu dekad małżeństwa dochowali się trójki dzieci, pięciorga wnuków i ośmiorga prawnuków.
- To dla mnie zaszczyt, że mogę dziś być tutaj z Państwem i wspólnie celebrować tak wyjątkowy moment - mówił Konrad Koc.
Jaką receptę mają jubilaci na tak szczęśliwe małżeństwo? Oboje podkreślają, że najważniejsza jest miłość i zaufanie oraz to, że małżonkowie muszą na sobie polegać tak w tych dobrych, jak i w tych nieco gorszych chwilach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ruszył nabór do programu "Moja Woda"

  • 07-08-2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach trzeciej edycji Programu „Moja Woda”. Właściciele domów jednorodzinnych mogą w jego ramach otrzymać dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Dotacja wynosi 80 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej iż 6 tys. zł.
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dn. 03.08.2023 roku, poprzez:
  • portal beneficjenta
oraz równolegle dodatkowo
  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Więcej informacji na temat naboru, znajdziecie na stronie internetowej WFOŚ  https://bit.ly/3QxjZqH
czytaj dalej

Gminne autobusy kursują również w wakacje

  • 05-07-2023
Wakacje w pełni, a my przypominamy, iż mimo szkolnej przerwy nasze gminne autobusy kursują na każdej z sześciu linii. Obłożenie jest mniejsze, w związku z czym autobusy kursują z mniejszą częstotliwością niż w roku szkolnym. Raz dziennie odbywa się kurs poranny, jest też jeden kurs tzw. powrotny. Na rozkładach jazdy "wakacyjny" harmonogram został zamieszczony w rubryce nr 3 (kursy oznaczone jako 6 i H).
 
- Latem zainteresowanie kursami naszych autobusów jest mniejsze, aczkowiek nadal jest sporo osób, które z nich korzystają - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Jestem przekonany, że właśnie uruchomienie gminnego transportu to jedna z najpotrzebniejszych i najbardziej trafionych decyzji, jakie podjęliśmy w ciągu ostatnich kilku lat - dodaje.
 
Rozkład jazdy znajdziecie w zakładce "Rozkład jazdy gminnych autobusów" na:  http://www.ugbelchatow.pl/PL/3213/1441/Rozklady_jazdy_gminnych_autobusow/k/
czytaj dalej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1 2 3 4 5 6 ... 30

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022