Logo: BIP

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu Sieradz - Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.
czytaj dalej

ZŁÓŻ WNIOSEK!

Ruszył  nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Bełchatów na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.
Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:
  1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej,
  2. mieszka w gminie, w której znajdował się PGR.
Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 26 października 2021r. do godz. 15.30, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Punkcie.
Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji, nr tel. 44 6352645 wew. 44.
Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu Sieradz - Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW:

Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów”, zlokalizowanego na terenie Gminy Bełchatów w obrębach Adamów, Ławy, Podwody, Wola Mikorka - Zalesna, na terenie Gminy Zelów w obrębach Łobudzice, Kolonia Łobudzice oraz na terenie Miasta Zelowa w obrębie nr 14.
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu Sieradz - Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.
czytaj dalej

MODERNIZACJA GOSPODARSTW:

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw. Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.
czytaj dalej

Wojewoda wnioskuje o zmianę granic gminy Kleszczów. 23 września ruszą konsultacje

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic gminy Kleszczów na rzecz gminy Bełchatów. Zmiana ta miałaby dotyczyć obrębu Wola Grzymalina. W praktyce chodzi o teren, na którym obecnie działa Elektrownia Bełchatów.
 
Wniosek o zmianę granic to w całości inicjatywa Wojewody Łódzkiego, ale warto podkreślić, że Tobiasz Bocheński występując o zmianę granic gminy Kleszczów, podnosi obecnie te same argumenty, które dwa lata temu wysuwała Gmina Bełchatów. W 2019 roku to właśnie nasz samorząd zaproponował zmianę granic najbogatszej gminy w kraju, a w konsekwencji wypracowanie takiego mechanizmu, który pozwoli na równomierny rozwój okolicznych gmin.
 
To, czy postulat Wojewody Łódzkiego trafi pod obrady Rady Ministrów, rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. Obecnie na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w tej sprawie.
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów z dn. 10 września 2021 roku, konsultacje rozpoczną się 23 września 2021 roku i potrwają do 18 października 2021 roku. W ich ramach mieszkańcy Gminy Bełchatów otrzymają do wypełnienia ankietę, w której wypowiedzą się, czy popierają wniosek o zmianę granic, czy też są mu przeciwni.
 
Ankieta ta będzie do pobrania na naszej stronie internetowej, a wypełnioną można będzie przesłać na dedykowany adres e-mail: konsultacje[małpa]ugbelchatow.pl.
Ankietę rozpowszechniać, a następnie odbierać od mieszkańców będą także sołtysi przy wsparciu radnych. Druki dostępne będą też w siedzibie urzędu oraz w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
Fot. Urząd Wojewódzki w Łodzi
czytaj dalej

SPISZ SIĘ W PODWODACH KOLONII:

Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021? Już w niedzielę, 12 września, możesz to zrobić z pomocą rachmistrza. Będzie on czekał na mieszkańców w Podwodach Kolonii, gdzie w tym samym czasie odbywać się będą Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP z terenu Gminy Bełchatów.
Zapraszamy!
czytaj dalej

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 osobowych

Regulamin oraz harmonogram Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 6 osobowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów, który zostanie rozegrany 26 września na boisku Orlik w Dobiecinie.
czytaj dalej

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW:

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 27

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022