Logo: BIP

Aktualności

Zarządzenie Nr 57/2024 z dnia 29 marca 2024r.

 • 29-03-2024
 • Autor: Andrzej Kucharczyk
Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Bełchatów na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Bełchatów w 2024r.

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 swoim zasięgiem obejmie 25 gmin:
Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów, Gminę Rozprza, Gminę Sulejów, Gminę Wolbórz, Gminę Gorzkowice, Gminę Grabica, Gminę Moszczenica, Gminę Wola Krzysztoporska Gminę Czarnocin, Gminę Kamieńsk, Gminę Dobryszyce, Gminę Gidle, Gminę Gomunice, Gminę Kobiele Wielkie, Gminę Kodrąb, Gminę Ładzice, Gminę Radomsko, Gminę Bełchatów, Gminę Drużbice, Gminę Kleszczów, Gminę Kluki, Gminę Szczerców, Gminę Zelów
Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym. Wspólna Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów
z różnych programów unijnych.
Przebieg konsultacji:
 • Konsultacje odbywają się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Projekt Strategii ZIT wraz
  z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularzem uwag dostępne są poniżej.
 • Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: e-mail z dopiskiem: "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF"
 • Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag osobiście w siedzibie Urzędu w miejscu zamieszkania, bądź wysyłając na adres Urzędu Gminy Bełchatów,
  ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów z dopiskiem "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF".
 • W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE ONLINE, a link do spotkania (będzie aktywny w dniu 21.02.2024 roku):
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030
czytaj dalej

Obniżka podatków od nieruchomości

Obniżka podatków od nieruchomości
 
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów zapłacą w przyszłym roku niższe podatki! 30 listopada na sesji Rady Gminy Bełchatów radni uchwalili roczne stawki podatku od nieruchomości. Dla 98 % mieszkańców gminy stawki za podatek od nieruchomości zostaną obniżone w sumie o blisko 4 %.
- Obiecałem mieszkańcom, że jak tylko sytuacja finansowa gminy się ustabilizuje, to zaproponuję ulżenie mieszkańcom w daninach, które płacą, dlatego zdecydowaliśmy na obniżkę podatków od nieruchomości – mówi Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów. - Niewątpliwie jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w naszym regionie, gdzie podatki zostały obniżone – dodaje.
Obniżone zostały przede wszystkim te podatki, które płacą wszyscy właściciele gruntów i budynków mieszkalnych na terenie gminy. Z 76 groszy do 73 groszy za metr kwadratowy obniżona została stawka podatku od powierzchni użytkowej mieszkań, a z 5,01 zł do 4,80 zł za metr kwadratowy tzw. budynków pozostałych, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z 34 groszy do 33 groszy obniżono także stawkę podatku za metr kwadratowy gruntów pozostałych, w tym tych związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
Podczas czwartkowej sesji gminni radni zdecydowali także o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawek podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Rodzaj podatku
 
Stawka podatku w 2023 roku [w zł]
Stawka podatku w 2024 roku [w zł]
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków v- od 1 m kw. powierzchni
0,96
0,96
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
5,05
5,05
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni
0,34
0,33
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
3,32
3,32
od budynków
mieszkalnych – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
0,76
0,73
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. Powierzchni użytkowej
24,95
24,95
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw.
11,42
11,42
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
5,02
5,02
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw.
5,01
4,80
od budowli
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i st.3-7
2,00%
2,00%
 
czytaj dalej

Zgłoś kandydatów do Plebiscytu Sportowego Gminy Bełchatów !

Rusza Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów za rok 2023! To już 26. edycja plebiscytu, w którym wybierzemy najlepszych sportowców w naszej gminie. Do 29 grudnia czekamy na zgłoszenia kandydatów od klubów i organizacji sportowych.
Najlepszych sportowców w 2023 roku wybierze kapituła powołana przez Gminną Radę Sportu. Wzorem lat poprzednich nagrodzimy sportowców w dwóch kategoriach: sport szkolny oraz sport wyczynowy. 
Do plebiscytu zgłaszać się mogą sportowcy będący mieszkańcami Gminy Bełchatów lub spoza gminy, ale reprezentujący kluby sportowe zlokalizowane na terenie naszej gminy. W plebiscycie wziąć udział mogą sportowcy zrzeszenie w klubach, uczniowie szkół podstawowych, trenerzy, działacze i drużyny sportowe.
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 29 grudnia r. pisemnie na adres gminy (ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów) lub mailowo:e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata, dokładną nazwę klubu oraz najważniejsze osiągnięte wyniki, z podaniem miejsca ich uzyskania i kategorii wiekowej. Wskazane jest także udokumentowanie wyniku (np. komunikat z zawodów, czy zdjęcia).
Gala finałowa i ogłoszenie wyników planowane jest na 26 stycznia 2024 r.
czytaj dalej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 • 24-10-2023

Załączniki

Program "Sołectwo na plus"

"Sołectwo na plus"

Gmina Bełchatów jest w trakcie realizacji pięciu projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Na realizację małych projektów w sołectwach, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych.
 
Sołectwo Huta:
Zadanie pn. „Doposażenie Sali OSP w Hucie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu).  W ramach zadania doposażona zostanie Sala OSP poprzez zakup szaf na naczynia.
 
Sołectwo Myszaki:
Zadanie pn. „Myszaki na plus” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo poprzez zakup m.in.: kosiarki, wykaszarki, kosza na nakrętki, huśtawki z bali, domku ogrodowego.
 
Sołectwo Niedyszyna:
Zadanie pn. „Doposażenie Placu Zabaw” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo w m.in.: ławki, stoły, szafki/półki bookcrossingowej.
 
Sołectwo Domiechowice:
Zadanie pn. „Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji – Świetlica w Emilinie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 40% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania zostanie zakupiona altana.
 
 
Sołectwo Dobrzelów:
Zadanie pn. „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania sołectwo zostanie doposażone w  zestaw nagłośnieniowy, parasole grzewcze, zdejmowane osłony do altany.
 
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

 • 19-10-2023

KOMUNIKAT !

 • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

Nowe inwestycje drogowe...

Gmina Bełchatów pozyskała 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dwóch dróg. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostaną drogi w Dobrzelowie oraz między Emilinem, a Domiechowicami.
 Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów" obejmować będzie 800-metrowy odcinek drogi w Dobrzelowie-Parasolce, od skrzyżowania z drogą gminną przebudowaną w 2020 roku, do jej końca. Obecnie jest to droga wewnętrzna, a po przeprowadzeniu procedury inwestycyjnej zostanie jej nadany status drogi publicznej tj. po jej wybudowaniu droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na ten cel z "Polskiego Ładu" przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a droga powinna zostać ukończona do 20 grudnia przyszłego roku.
Na drugie zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od miejscowości Emilin do miejscowości Bełchatów" wnioskowana przez gminę kwota to 6,5 mln zł. To wprawdzie droga powiatowa, ale jej modernizację przeprowadzi gmina. Prace polegać będą na odtworzeniu i poszerzeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie konstrukcji drogi. Ponadto przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową jednostronnego ciągu, wykonana zostanie budowa poboczy i niezbędnego odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania usunięte zostaną ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przebudowane zostaną zjazdy do granicy pasa drogowego, a także odcinkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowana do realizacji inwestycja obejmie rozbudowę drogi na odcinku m. Bełchatów – Domiechowice - Emilin, budowę zatok autobusowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach wyznaczenie stref krótkiego postoju „Kiss and ride”. Termin realizacji tej inwestycji planowany jest koniec 2025 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 30

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022