Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:

To już wakacje! Uczniowie ze szkół w Gminie Bełchatów zakończyli rok szkolny.
 
czytaj dalej

SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BEŁCHATÓW JUŻ ZA NAMI:

Radni Gminy Bełchatów obradowali na sesji absolutoryjnej. Zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania Konradowi Kocowi, Wójtowi Gminy Bełchatów.

Radni ocenie poddawali również to, jak został  wykonany budżet za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bełchatów po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, czy z informacją o stanie mienia Gminy, zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów.
 
Jednocześnie radni zaznaczyli we wniosku o nieudzielenie absolutorium, że jest on przede wszystkim konsekwencją poczynań byłego wójta, Kamila Ładziaka. Zdaniem Komisji Rewizyjnej nie kierował się on kryterium celowości i legalności w realizacji założeń budżetowych. Wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium za 2018 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowała ostatecznie większość radnych.
 
Część Radnych Gminy Bełchatów postanowiła też pójść o krok dalej i zdecydowali się na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego wójta gminy, Kamila Ładziaka oraz przez podległych mu urzędników. Podstawą do złożenia zawiadomienia były ustalenia z kontroli prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Gminy Bełchatów w latach 2013-2019.
 
Kontrolerzy wytknęli wiele nieprawidłowości w gminnych finansach, wskazali także na to, że budżet na lata 2018 i 2019 by przygotowany w oparciu o nieprawdziwe dane. Inspektorzy RIO podkreślili także m.in., że gdyby w zapisach budżetu uwzględniono rzeczywiste zadłużenie, dokument ten nie spełniałby ustawowych wskaźników. Po analizie ustaleń RIO, raportów i wniosków o stanie finansowym Gminy, radni zdecydowali, iż to śledczy powinni ocenić, czy i w jakim zakresie dochodziło tu do łamania prawa.
 
Jak podkreślał Piotr Kotas, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Gminy Bełchatów, nie do radnych należy rozliczanie byłego wójta czy jego podwładnych i najwłaściwiej będzie, jeśli oceną jego działań zajmą się powołane do tego organy państwowe.  
 
W zawiadomieniu radnych oprócz byłego wójta wymienione zostały jeszcze dwie osoby: była skarbnik gminy, Anna Sadurska oraz jej zastępczyni, Sylwia Rozpara.  
 
Pod wnioskiem o zawiadomieniu podpisali się członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz część radnych niezrzeszonych.
czytaj dalej

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW W SPRAWIE BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU PODLEWANIA Z WODOCIĄGU GMINNEGO:

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych,
terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego
czytaj dalej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BEŁCHATOWIE:

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 10.06.2019 r. 
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Parzniewice
czytaj dalej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE W SPRAWIE SILNEGO UPAŁU:

ŁÓDZKIE PROMUJE ZDROWIE PSYCHICZNE - WARSZTATY EDUKACYJNE

Realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach zadania pn.: "Łódzkie promuje zdrowie psychiczne"
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU "WŁODZIMIERZ":

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu „Włodzimierz”
 
Urząd Gminy Bełchatów na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) po uzyskaniu sprawozdania NHSK.4710.22.2019 od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego „Włodzimierz” zaopatrującego miejscowości: Kalisko oraz Kąsie.
czytaj dalej

PROTOKÓŁ Z SONDAŻU:

Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (I 2019):

Urząd Gminy Bełchatów uprzejmie informuje, że w dniach 25-29.03.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według ustalonego harmonogramu.
Szczegóły oraz harmonogram dostępny w załączniku.
 

Załączniki

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022