Aktualności

Gminna spółka przejmie targowisko w Zawadach:

Targowisko „Mój Rynek” w Zawadach stanie się własnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Radni Gminy Bełchatów zaakceptowali projekt wniesienia tej nieruchomości jako aportu (wkładu niepieniężnego) do majątku spółki. Dzięki temu zwiększy się kapitał zakładowy przedsiębiorstwa i poprawi się jego wiarygodność finansowa. Dla samego targowiska będzie to z kolei szansa na rozwój i rozszerzenie jego działalności.
 
Dokapitalizowanie gminnej spółki było koniecznością. Obecnie wartość PKTiUK to 3,7 mln zł. Na koniec 2018 roku jej zobowiązania wynosiły 2,5 mln zł (bilansu za 2019 rok jeszcze nie sporządzano), a to oznacza, ze przekroczyły połowę kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Dokapitalizowanie pozwoli na kontynuację działalności spółki, która dzięki restrukturyzacji, zakupom nowego sprzętu i poszerzeniu działalności próbuje wyjść na prostą.
 
Jak podkreśla Paweł Ciotucha, prezes PKTiUK, przejęcie targowiska przez spółkę będzie się jednocześnie wiązało z tym, że spróbują rozszerzyć jego działalność.
 
- Musimy rozszerzyć działalność targowiska, zwiększyć jego ofertę, tak, by handlowano tutaj częściej niż jeden dzień w tygodniu – podkreśla Paweł Ciotucha. - Jednocześnie jednak musimy mieć na względzie to, żeby nasza oferta nie pokrywała się tym, co oferują targowiska w sąsiednich miejscowościach. Mamy już kilka pomysłów, jak to zrobić – przyznaje prezes Ciotucha i jednocześnie zaznacza, że zracjonalizowane zostanie także system opłat za korzystanie z targowiska.
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów dzięki przejęciu nieruchomości zwiększy swój kapitał zakładowy, ale aport będzie się też wiązał z nowymi kosztami dla spółki. To właśnie spółka będzie teraz płatnikiem podatku z tytułu posiadania tej nieruchomości. Obecnie Gmina płaci też spółce około 3 tys. zł miesięcznie za obsługę targowiska. Gdy PKTiUK przejmie targowisko, nie będzie już mogła liczyć na te wpływy.
 
Paweł Ciotucha podkreśla, że jako nowy właściciel targowiska, spółka będzie zmierzała do zbilansowania kosztów jego działalności. Do tej pory roczne koszty utrzymania targowiska oscylowały wokół kwoty ok. 80 tys. zł, przy około 30 tys. zł przychodów. To oznacza, że gmina dokładała do funkcjonowania targowiska ok. 50 tys. zł rocznie.
 
- Tymczasem w innych gminach działalność tego typu targowisk mniej więcej się bilansuje. Będziemy starać się, żeby dzięki m.in. rozszerzeniu oferty tak samo było w przypadku Zawad – dodaje Paweł Ciotucha.
 
czytaj dalej

PO FERIACH AUTOBUSY PKS WZNAWIAJĄ KURSY NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW:

Po feriach autobusy PKS wznawiają kursy na terenie Gminy Bełchatów. Sprawdź nowe rozkłady jazdy!
 
Od poniedziałku, 27 stycznia, czyli po zakończeniu ferii szkolnych, wznowią kursowanie autobusy PKS Bełchatów, obsługujące linię Postękalice – Bełchatów przez Niedyszynę oraz linię Łękawa – Bełchatów przez Zawadów i Kielchinów.
Autobus z Postękalic będzie wyjeżdżał o godz. 8.30, następnie przez Dobiecin i Dobiecin Kolonię dojedzie do Niedyszyny (na pierwszym przystanku w tej miejscowości ma być o godz. 8.37) i przez Myszaki dotrze do Bełchatowa. Pierwszym przystankiem na terenie miasta będzie plac Wolności (godz. 8.46), następnie autobus będzie przejeżdżał ul. Piłsudskiego, Sienkiewicza, Włókniarzy, Czapliniecką do krańcówki przy szpitalu (godz. 8.55). Tutaj zawróci, następnie przejedzie ulicą Czapliniecką i Wojska Polskiego do ulicy Przemysłowej (godz. 9.55). Kurs powrotny rozpocznie się o godz. 12 (z ul. Przemysłowej).
 
Na drugiej linii, tej z Łękawy, kurs będzie się rozpoczynał o godz. 8.10. Do Wólki Łękawskiej autobus powinien dotrzeć o godz. 8.15, potem przejedzie do Zawadowa (godz. 8.20), by przez Bukową i Augustynów dojechać do Kielchinowa (godz. 8.28), a następnie przez Zdzieszulice Górne dotrze do Bełchatowa. Na terenie miasta będzie się zatrzymywał przy ul. Staszica, Kwiatowej, Sienkiewicza, Włókniarzy, Czapliniecką do szpitala (przy krańcówce będzie o godz. 8.50, czyli przed tym, zanim podjedzie tam autobus z Postękalic). Kurs powrotny z Bełchatowa do Łękawy będzie rozpoczynał się o godz. 11.50.
Na obu tych liniach autobusy kursować będą w dni nauki szkolnej. Ponieważ są to kursy regularne, będą się wiązać z koniecznością zakupu biletu u kierowcy.
 
- Uzgadniając rozkład jazdy z PKS bardzo zależało nam na tym, by mieszkańcy z poszczególnych miejscowości mogli dotrzeć tak w okolice szpitala, jak i do centrum miasta oraz w rejon targowiska - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
 
PKS Bełchatów jest w trakcie pozyskiwania pozwoleń na regularne połączenia na linii z Kurnosa Pierwszego, przez Kurnos Drugi, Oleśnik, Księży Młyn, Poręby do Bełchatowa (krańcówka przy Szpitalu. Zgodnie z planem autobusy będą jeździć na tej linii w poniedziałki i piątki w dni robocze (a więc także w okresie wakacji czy ferii).
 
W załącznikach znajdują się rozkłady jazdy dla zatwierdzonych już linii regularnych.

Załączniki

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid.  98/15, obręb Kurnos II,
 
Działka: mapa
 
czytaj dalej

RUSZYŁ NABÓR CHĘTNYCH DO PROJEKTU WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA:

Dobra informacja dla tych mieszkańców Gminy Bełchatów, którzy przymierzają się do wymiany klasycznego pieca na kocioł opalany gazem, zgazowujący drewno albo na piec na biomasę. Wójt Gminy Bełchatów planuje ubiegać się o środki finansowe na realizację projektu pn. „Niskoemisyjna Gmina Bełchatów”, w ramach którego mieszkańcy mogliby wymienić nieekologiczne źródła ogrzewania na te bardziej sprzyjające środowisku. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach programu to nawet do 100 procent wydatków kwalifikowanych (podatek VAT w wys. 8 procent pokrywany jest przez mieszkańca).
czytaj dalej

GMINIE BEŁCHATÓW PRZYBYWA MIESZKAŃCÓW:

Dokładnie 11.481 mieszkańców liczyła Gmina Bełchatów na koniec 2019 roku. To oznacza o 165 więcej, niż rok wcześniej, bo na koniec 2018 roku na terenie gminy mieszkało 11.316 osób. W 2019 roku 394 osoby zameldowały się na pobyt stały, a 101 osób na pobyt czasowy. Wymeldowań było w sumie 413.
czytaj dalej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁCHATÓW:

Przez trzy dni, 14, 15 i 16 stycznia 2020 roku mieszkańcom Gminy Bełchatów, którzy wcześniej otrzymali stosowne skierowania, będzie wydawana pomoc żywnościowa. W sumie otrzyma ją 670 osób z terenu gminy.
czytaj dalej

PLANY ŁOWIECKIE 2019/2020:

Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20:
czytaj dalej

LINIE AUTOBUSOWE WZNOWIĄ KURSOWANIE POD KONIEC PRZYSZŁEGO TYGODNIA:

Trwa procedura uruchamiania połączeń autobusowych, które na terenie Gminy Bełchatów realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie. Opóźnienie uruchomienia linii nastąpiło z przyczyn zupełnie niezależnych od Gminy Bełchatów. Przeciągła się bowiem procedura pozyskania pozwoleń, które PKS Bełchatów musi zdobyć w Starostwie Powiatowym, by móc realizować poszczególne kursy.
czytaj dalej

LAMPY PRZY DROGACH GMINNYCH BĘDĄ SIĘ PALIŁY PRZEZ CAŁĄ NOC:

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc zadecydował, że z dniem 1 stycznia 2020 roku przywrócone zostanie całonocne oświetlenie dróg w Gminie Bełchatów. Oznacza to, że od środy, 1 stycznia, lampy nie będą już wyłączane w godzinach nocnych (nie paliły się w godz. 0.30 – 4.30).
czytaj dalej

BUDŻET GMINY BEŁCHATÓW NA 2020 ROK UCHWALONY:

Dochody na poziomie 60, 831 mln zł, a zaplanowane wydatki w kwocie 63,087 mln zł, przy czym 8,638 mln zł z tej puli to wydatki majątkowe, czyli te związane z planowanymi inwestycjami. Tak w największym skrócie wyglądają główne założenia budżetu Gminy Bełchatów na 2020 rok, który uchwalili właśnie Radni Gminy Bełchatów.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022