Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów

  • 20-04-2022
Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 44 posesji (118,665 MG), które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
 
Wartość ogólna projektu:
49 443,75 zł netto
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
44 499,00 zł netto
 
Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?  
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych). Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.
Użytkowanie azbestu
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
http://www.zainwestujwekologie.pl
czytaj dalej

Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurnosie Drugim

  • 14-03-2022

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja V

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW:

Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 32 posesji, które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
czytaj dalej

"WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE GMINY BEŁCHATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - EDYCJA II":

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie gminy Bełchatów
Główną przyczyną powstawania niskiej emisji, jest przede wszystkim spalanie w piecach i kotłach paliw stałych: złej jakości węgla, koksu i drewna, a zwłaszcza odpadów, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Gminy Bełchatów z tytułu przekroczenia standardów jakości powietrza.
czytaj dalej

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

Dnia 25-09-2019r. została ukończona inwestycja dot.  zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina - uczy i bawi” przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie.
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022