Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja V

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW:

Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 32 posesji, które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
czytaj dalej

"WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE GMINY BEŁCHATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - EDYCJA II":

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie gminy Bełchatów
Główną przyczyną powstawania niskiej emisji, jest przede wszystkim spalanie w piecach i kotłach paliw stałych: złej jakości węgla, koksu i drewna, a zwłaszcza odpadów, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Gminy Bełchatów z tytułu przekroczenia standardów jakości powietrza.
czytaj dalej

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

Dnia 25-09-2019r. została ukończona inwestycja dot.  zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina - uczy i bawi” przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie.
czytaj dalej

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DOTACJI:

1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022