Logo: BIP

Zamówienia publiczne

Postępowanie na realizację zamówienia

  • 05-01-2024
Postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu: "Konserwacja ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła pw. św. Rocha w Postękalicach".
Wszelkie niezbędne dane dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

  • 04-01-2024
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bełchatów. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 39 Zawady.
Szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.
czytaj dalej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

  • 13-09-2023

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Aktualne informacje o prowadzanych przetargach znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bełchatów:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022